Hana Fialová 17. červenec

Nuž moji drazí,nastal čas velkých změn...jśem opět zde, abych přinesla zprávy ze světa,kde není již čas,ale časoprostor.V tomto časoprostorovém pásmu se nyní nacházela má duše.Jsem s pověřením boží vůle opět navrácena do reality pozemského času.Z toho co zde vidím že se událo za více jak dvatisíce let co jsem zde nebyla se mi svírá srdce.Matka Země se ocitá v balastu nenávisti a z pokory zůstal jen plášť nenávisti.Jsem připravena znovu nahlížet do osudu vás lidí,kteří jste nyní zde na této planetě,abych vás povzbudila, neboť jsem se již nahlídla do časů budoucích.
Za minulostí uděláte již velmi brzy tlustou čáru.Nekonečné množství slzí vděčnosti pokanou z vašich tváří,neboť se nad vašmi hlavami snesou černí kovoví ptáci a přinesou vám pomoc shůry od samotného spasitele.Jsem zde také pro to, abych znovu využila svých schopností a pomohla i vaší matce,která i mně matkou byla a nyní mě opět povolala, pronášet proroctví z časů blízkých.Ponejprv budu jen sdílet okraj co jsem nahlédla ještě z pod spadlými víčky,neboť jsem jen před malou chvílí do těla se uzemňovala a bolest toho těla co prožívalo cítila.Bolí mě z toho duše...Jsem pověřena sdělením, že za pár týdnů spadne vlajka na českém hradě.Situace je již neúnosná a do čela tohoto antisystému se vnoří mladá srdce a pokoří tak stádo ,které stálo za nepravdou celou věčnost.Není již možno skrývat sílu žen,která jak kvítí se rozvíjí v srdcích budovatelek nových časů.Jsem zde abych vás mohla utlumovat na srdcích,která máte vybušená ke smutku.Jsou znavená a ochablá ve svém očekávání v lepší zítřky.Je čas drazí se probudit.Co je ve hvězdách,dáno jest. Tak i bude.Jsem Sibila,královna ze Sábi a jsem zpět.

Přijala jsem tento chanelling jako první zprávu od této bytosti, se kterou jsem byla před necelým rokem opakovaně propojovaná.Byl to fičák...tak si držme klobouky.
Dobrou noc.

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts