Jsem archanděl Metatron

Jsem archanděl Metatron
přiletěl jsem na svých křídlech dnes, neboť zítra je velký den. Zítra přijde ten, jehož jste kdysi vy do nebe poslali dřív, než mohl se starcem stát. Má ozdoba na tomto vašem nebi,co jste si k vaší inkarnaci zvolili bude zítra čnít do výše, kam váš zrak nedohlédne ještě. Budete napojeni na mocnou energii zdroje, odkud pocházím i já. Je tam vše, co očekávejte. V brzké době se můžete dočkat, budete-li připraveni zázraků, jaké si vaše duše nedovede ještě ani představit. Moje křídla lásky, neboť z Lásky poslán jsem svým pánem byl, nesou poselství o tom, že v páně opět narodilo se jezulátko. Malé a nevinné. Jako z růže květ. Není to pán, jemuž budete k nohám klekat a ruce líbat. Je to děvče líbezné jak ptáče... co zpívat si sem přišlo. Moje andělské ústa, co zašeptat nemohou píšou slova pravdy rukou člověka. Cožpak už to není zázrak, že lidské srdce slyší anděla? Kolik z vás zde na této planetě už slyší světlo psát? Cožpak to není zázrak, ptám se ještě jednou. Já neměl jsem v ruce pero nikdy, jak bych mohl? A přec napsal jsem už tolik pravdy z andělského světa, tolik už naučil jsem zde vás a stále ještě netušíte, co nesděleného zůstalo. Strach ve vás je nebývalí, co navykli jste poslouchat mu víc než srdci. Nemůžete svými vůdci být, když na jednoho svalíte zodpovědnost. Kde ve vás je odvaha duši vlastní, zbavit se strachu a ega už, co pravdu zahaluje? Tlačí to pána na duši, když nechcete poodhalit krásu v té vaší. Jsem světlo jako i všichni, kdo pravdu nesou a zde na planetě je jich připravených již mnoho. Útroby mají propálené již ti staří z vás, co na zítřejší den se chystají. Bolest srdcí spálila láska otce z lásky v nich, aby je očitila, aby zítra mohli více světla přijmou z útvaru nebeského, který bude napojen na zdroj Světla ze zdroje celého planetárního systému ze všeho co je. Útok temnoty již je zažehnán a Láska vrací se zpět. Volání po pravdě zůstává otevřeno poznání nepoznaného, či spíše toho, co duše již zapomněly. Je mou milou povinností, zítra vám nabídnout víc lásky. Tato energie vystačí vám po zbytek vašich životů, neboť kdo otevřel svá srdce již, bude lásku přijímat a nic už tento proud nezastaví. Kdo ještě stále egem živí svou duši a strachem jí podestýlá polštář, bude muset ještě kus cesty ujít k pravdě a také si trochu protřepat své úsudky o sobě. Neboť soudit může jen ten, kdo na to již dost síli má, leč zůstávat sám nemusí, budete-li duši peřím podestýlat a rozum z úsudků zmatených duší vykrmíte čistou láskou k sobě. Pal přijmete ji od chápajících již s povděkem, že vám také oči otevřít pomáhají za podpory světla. Vaši vůdci se nemohou krčit v koutě a z bolesti, kterou nyní jejich těla prožívat musí vstávají nové matky a otcové vaši...
Jednoho poznáte zanedlouho. Přišel nejsilnější a zítra dostane klíč z mé krychle. Davidova hvězda je symbol židovského syna. Jsem starý už více než nebe samo, či bylo snad někdy nebe, které nás od sebe oddělovalo?Nebo vy jste si ho vytvořili? Zvažte si odpověď. Tvoříte si vše okolo vás svobodně. Srdcem prosím tvořte už. Slyšet to chceme, že něco přece již nám vrátit také chcete. Nezahalujte se před svou krásou do rozdělení a tvořte společně. Copak kostel je pro vyvolené? Copak sály jsou dost velké pro všechny? Bežtě do ulic a zpívejte pravdu, co brzy z vašich srdcí se poline a usmívejte se na všechny. A máte-li strach, že neunese to jeden, podepřete ho vy hlavy moudré už. Nenechte své dary v srdci skryté na jednom srdci, co plakat přestalo a sílou se začalo projevovat. Ani silné srdce nechce být samo pro mír v duši všech.
Jsem zde pro to, že pán to chtěl. Bůh mě seslal za vámi a já vám říkám Dost už bylo nepravd! Nyní obrátíte kapsy plné hněvu do prázdna a vysypete je do hrobu, kde umlčeny jednou provždy budou. Láska bude klíč k pravdě a hroby spálí Zem, matka vaše, plamenem lásky k vám. Celá oblečená do růžové se zítra probudí a uslyší hlasy, které protečou srdcem její Gái, duše dětí jejího ráje kdysi. Tak vyspěte se a zítra čekejte v radosti, co přinese zítřek každého dalšího dne z prostoru, kde nikdy neni čas.

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts