Jsem Kuthumi....

Jsem Kuthumi a přinesl jsem vám na křídlech paprsků lásky sdělení o duši dvouplamenů.
S energií dvouplamenů-dvoupaprsků se setkáme nyní po mnoha letech na úrovni,jakou ještě planeta nezažila.Světlo dvouplamenů září z každé duše intenzivněji o energii druhé.Vaše duše jsou od příchodu na zemi rozděleny a jejich části putují vesmírem každá po své dráze duše svou individuální zkušeností.V dávných dobách byly dvouplameny rozděleny a jen velmi zřídka se dostávají na zkušenou v jedné cestě.
Neboť individuální pouť duše přináší mnohem silnější růst jejich energií.Společnou cestou však vytváří nejsilnější otisk ze života duší,který se vrací do vědomé mřížky lidstva.Je čas navrátit zase duše do jednoho srdce.Doba ve které se nyní nacházíte je tou,která si toto vyžaduje.Mnozí z vás jsou již uvědomělí o tom, že je třeba si přitáhnout do života nové partnery,neboť zkušenosti duality se chýlí ke konci a je čas posílit světlo o sílu jednoho z nejsilnějších.Původního člověčího prvku země,nesouc jméno Adam a Eva. Těla těchto dvou biblicky známých dětí ráje již dlouho netvořily z důvodu duality harmonický vztah.Je čas je navrátit, aby dokonaly,co započaly a tak zcela vymítily ze Země hříchy,které zde zasely,coby nezkušené bytosti světla,jimž stvořitel projevil jako prvním důvěru.Leč pravda je zcela jiná,než bible káže.Za skladbou duše Adama a Evi skrývá se tajemství.Kdo na zem první nohou vkročil,byl pouze Adam.Jedna celistvá bytost.Dva paprsky duše v jednom pouzdře.Jak však poznat nepoznané sám sobě vším?I usoužil se Adam a k otci se navrátil.Otec nestvořil ženu,rozpojil duše a vytvořil ženské tělo.Od té doby jejich dva paprsky duše bloudily samé po světech vesmíru a nyní se společně na zem navrátily aby z hříchu zem pomoct vyvedly.Jsou si toho již vědomi,byť nepoznají svá těla.Slyší se..pouze si naslouchají každý ve svém ústraní a čekají na nápovědu světla.Jsou ještě z této zprávy zcela znavení a z pod víčky vykukují každý nový den,jestli jim přinese nějaké nové zvěsti.Ticho jim naslouchá.Slyší jejich tikot srdcí a naslouchajíc jejich vylaďování se jen tetelí.Neboť ví, že nelze zapomenout na otisk své duše.Nikdy to nelze.Jejich společný květ života,Merkaba, je již zcela objímá a prostupuje jejich mřížkou do mřížky vědomí lidstva,kde uslyšíte jejich tlukot srdcí.Vaše matka požádala o jejich návrat,aby ji pomohli silou svých duší opět vrátit svobodu.Jejich duše jsou nejsilnější ze všech,neboť nabyli velmi mnoho zkušeností ze svých mnohdy těžkých rolí zde na zemi a hrdinných návratů zpět odžít karmu ve službě duality.Jsou zde a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti,byť ještě plně nechápou co si jejich duše zvolila za cestu,kterou musí vykročit.Ale půjdou ruku v ruce a vy je poznáte.Světla dvoupaprsků nelze přehlédnout.Je vás mnoho, kteří se ještě takto k sobě navrátíte,než zemi opustíte.Zvolili jste si společný návrat a již nikdy se vaše duše neoddělí.Poznáte se.Přitažlivost dvoupaprsků nelze ničím narušit,nelze jí ublížit a nelze je zastavit.Půjdete společně rychlím krokem vývoje,který se nyní otvírá směrem ke svobodě.Tak jděte děti ráje a konejte oč vás vaše duše žádá.Ukažte směr,kterým zase navrátíte vaší planetě světlo a společně pak s jejími obyvateli ji posunete mezi slunce vesmíru.Zaslouží si to.Máte všichni odhodlanci naši velikou podporu.Jsme s váma a těšíme se dobrých časů.
Jsem Kuthumi a nesu vás na křídlech paprsku lásky.

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts