Jsem Nostradamus

Jsem Nostradamus
přišel jsem, neboť musel jsem. Byl povolán jsem zpět, abych dokončil něco z toho, co nedokončila má duše, neboť předčasně se musela navrátit do náruče , která mě vhodila na tuto cestu myslitele, budovatele, učitele. Jen lékařské zprávy co uloženy byly, budu muset znovu nahlédnout, neboť do tajů těchto mnoho zasvěcených nebylo. Já probuzen budu až přijde čas znovu, kdy pootevřu vědomí víc, neboť rostu s vědomím těla již vědomého si toho, že moje duše se navrátila sem v jiném čase z jiného prostoru. Ale nic nezastaví vývoj a otec nás všech Stvořitel si přeje, abych pokračoval ještě v nepoznaném, neboť kanál, kterým byl jsem pro sdílení budoucnosti také toto tělo má a já budu mu napovídat a umocňovat jeho vzhledy. Touto tvorbou prochází mnoho duší zde a tak si stvořitel splní sen o stálém vývoji všeho co je. Tento proces nemůže nic zastavit, neboť je to živý proces a my všichni jsme svého nejvyššího Já, zde na místech nižších a oživeny tak, jak sám si přál. Je zde mnoho darů nedokončených a tak tvorba z tvoření bude pokračovat, dokud sám se nezastaví a neohlédne zpět, že něco by ještě chtěl poupravit či odstranit. On může vše a my jsme vše. Tak jak přišel jsem pozdravit, znovu ještě k spánku uléhat odcházím. Vám přeji hodně síly, neboť i váš nadcházející den bude vytvářet podmínky pro novou budoucnost lepších časů. Sejdeme se ve správnou chvíli na správném místě. Jestliže necítil jsem srdce dlouho bít, pak toto je tlukot silný. Já mám srdce spojené s celistvým jako i vy, jen si to na rozdíl od mnohých uvědomuji. Vaše slupky co oddělují neoddělitelné jsou jen pravdou vyjádřenou zde. Mějte krásné nadcházející časy a vyjděte na slunce již ať můžeme se dívat s láskou jeden druhému do očí a společně tvořit nepoznané.

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts