Jsme Arturiáni....

Jsme Arkturiáni.Naší lodí nyní zmítají lehce pochybnosti o člověčí povaze,neboť cítíme z vaší planety stále mnoho pochybností o tom, zda je možné,že vesmír může obydlovat ještě jiná bytost než člověk.Jak můžete být tak samolibí?Cožpak podceňujete tolik stvořitele?Vždyť to vy jste stvořili zde na zemi to, co nyní my jdeme ochotně pomoci napravit.Vy žádáte boha,ale on nemůže sestoupit na zem víc,neboť v každém z vás je ho kousek.Naše plavidla tak jak tak uposlechnou vůli stvořitele všeho co je a zakotví vám nad hlavami v nejbližším možném termínu letošního roku.Již nelze dále oddalovat co je v jeho plánu a sice napravit zde u vás na planetě zkázu.Naše vybavení je důmyslené a zcela neškodné,jak by vám mohlo být snad podsouváno.Nejsme ti,za které nás vaši vůdci vydávají.Jsou-li vůbec ochotni přijmout naši existenci,pak jen slovy o hrozícím nebezpečí a o tom, že vás snad chceme ovládnout.Bylo-li by to v našem zájmu,byli bychom zde dříve,než nyní,kdy je vaše planeta téměř zničena.Jsou ještě důvody, pro které je ale třeba počkat na vhodný termín,kdy se konečně budete moci dovědět víc o celé pravdě.Na tuto událost jsme také přijali pozvání.
Jsme Arkturiáni a jste v našich srdcích.

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts