Disky - Hmota

 

Obrazy Disků symbolizují hmotnou stránku našeho bytí.

 

ESO DISKŮ

„ Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj, tvůrčí potenciál na tomto světě.“

 

2 DISKŮ – Změna

„ Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.“

 

3 DISKŮ - Dílo

„ Chci nyní vše dát a vše přijmout.“

 

4 DISKŮ – Moc

„ Dávám svou moc do služeb lásky.“

 

5 DISKŮ – Soužení

„ Uspořádávám nyní svůj život.“

 

6 DISKŮ – Úspěch

„ Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.“

 

7 DISKŮ – Neúspěch

„ Mám odvahu věřit, že vše v mém životě slouží k mému dobru.“

 

8 DISKŮ – Prozíravost

„ Uvolňuji se a důvěřuji životu.“

 

9 DISKŮ – Zisk

„Všechny události mého života slouží mému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.“

 

10 DISKŮ – Bohatství

„ Moje vnitřní i vnější bohatství a svoboda jsou neomezené. Vychutnávám vše s velkou vděčností a odevzdaností.“