Královské symboly

 

Afirmace k našemu mistrovství:

RYTÍŘ HOLÍ

„Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst Každá bouře posiluje mé kořeny“

KRÁLOVNA HOLÍ

„Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.“

PRINC HOLÍ

„Miluji život a život miluje mne“

PRINCEZNA HOLÍ

„Přijímám svůj strach a promněňuji jej v lásku“

RYTÍŘ DISKŮ

„S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho uskutečnění“

KRÁLOVNA DISKŮ

„Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje životní energii, radost ze života a zdraví.“

PRINC DISKŮ

„Nalézám činnost , která mne naplňuje a uspokojuje.“

PRINCEZNA DISKŮ

„Otevírám se nové kráse v mém životě“

RYTÍŘ POHÁRŮ

„Nalézám teď na společné cestě přátele, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlubšího kontaktu se sebou“

KRÁLOVNA POHÁRŮ

„Důvěřuji svým citům Žiji v souladu s nimi“

PRINC POHÁRŮ

„Přijímám své sexuální potřeby.Jsem tím živější a naplněnější.“

PRINCEZNA POHÁRŮ

„Čím víc miluji sebe,tím víc lásky mohu sdílet s druhými.“

RYTÍŘ MEČŮ

„Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvyššímu poslání.“

KRÁLOVNA MEČŮ

„Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.“

PRINC MEČŮ

„Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím,“

PRINCEZNA MEČŮ

"Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá."

(Zdroj:Zrcadlo duše, Gerd B. Ziegler)