Filozofie TAROTU

" Symboly jsou univerzálním jazykem, který staví most mezi neviditelnými a viditelnými světy."

  Angeles Arrien, Velká kniha Crowleyho tarotu.

 

 

K hledání smyslu života a harmonie nás obvykle dovede nějaké trápení. Vnitřně cítíme, že trápení není náš přirozený stav, toužíme po štěstí a lásce. Ptáme se, proč se mi pořád dějí tak špatné věci? Většinou sáhneme po nějaké knížce, která nabízí řešení. Je spoustu knih, které nám nabízejí cesty k pochopení. Když se zaměříme a vědomé vnímáni sebe sama, uvědomíme si, že všechny ty knihy říkají to stejné, jen jiným způsobem.

 

 Je mnoho pomůcek a jednou z nich je Tarot. Tarot je vlastně takový strukturovaný popis člověka a jeho duševních pochodů. Navíc pracuje přímo s našimi energiemi. Když si vytáhneme karty, přijdou nám ty, které si přitáhneme svým momentálním energetickým rozpoložením, na základě toho co cítíme k dané otázce. 

Tarotové karty se skládají z Velké Arkány, Královských symbolů a Malé Arkány.

 

Toto rozdělení má svůj význam:

 

VELKÁ ARKÁNA je archetypální popis etap života člověka. Je to vlastně takový popis, jak by ideálně měl život probíhat, což se většinou nikomu přesně nepodaří, ale můžeme tyto obrazy brát jako záchytné body pomoci. Jednotlivé karty pak mají také své hlubší významy, při odkrývání našich archetypů zasunutých hluboko do nevědomí.

 

KRÁLOVSKÉ SYMBOLY představují osobní mistrovství zvládnutá na určité úrovni vědomí, případně dokonale ovládnuté schopnosti a talenty. Barva královské karty vypovídá o úrovni vědomí, s nímž toto mistrovství souvisí.

 

MALÁ ARKÁNA je souhrn životních lekcí, výzev a příležitostí.