KRÁLOVSKÉ SYMBOLY

 

Královské symboly představují osobní mistrovství zvládnutá na určité úrovni vědomí, případně dokonale ovládnuté schopnosti a talenty. Tak jako jsou karty Malé Arkány rozděleny do čtyř barev – úrovni vědomí a elementů. Meče – mysl, vzduch. Poháry – emoce, voda. Hole – duchovní energie a intuici, oheň a Disky – hmota, země.  

Každá barva má čtyři karty: Královnu, Rytíře, Prince a Princeznu V Crowleyho tarotu. V jiných tarotech je to většinou Královna, Král (Princ), Páže (Princezna) a Rytíř. 

Královny představují vodní aspekty, Rytíři ohnivé, Princové vzdušné a Princezny zemské aspekty jednotlivých elementů a barev.

MEČE

KRÁLOVNA MEČŮ – Vodní aspekt Vzduchu, rozetnutí starých masek a rolí

RYTÍŘ MEČŮ – Ohnivý aspekt Vzduchu, cílevědomost, ctižádost, schopnost pružného myšlení, vášnivost

PRINC MEČŮ – Vzdušný aspekt Vzduchu, intuice, tvořivé myšlení, rozetnutí zápletek, osvobození se od omezujících představ a zápletek

PRINCEZNA MEČŮ – Zemský aspekt Vzduchu, z chmur do jasu, vítězství nad náladami, vzpoura.

POHÁRY

KRÁLOVNA POHÁRŮ – Vodní aspekt Vody, jak nahoře tak dole, otevřeně vyjádřené emoce, mateřství, citové naplnění

RYTÍŘ POHÁRŮ – Ohnivý aspekt Vody, odevzdání se milovaným, schopnost dávat, dosažení vyšších emociálních úrovní

PRINC POHÁRŮ – Vzdušný aspekt Vody, touhy, přání, žádostivost, možnost transformace

PRINCEZNA POHÁRŮ – Zemský aspekt Vody, svoboda, překonaná žárlivost, důvěra v sebe

HOLE

KRÁLOVNA HOLÍ – vodní aspekt Ohně, sebepoznání, změna, soucit

RYTÍŘ HOLÍ – Ohnivý aspekt Ohně, ohnivá energie, dynamický postup, vhled

PRINC HOLÍ – Vzdušný aspekt Ohně, intenzita, rozkvétající láska, intuitivní tvořivost, z temnoty do světla

PRINCEZNA HOLÍ – Zemský aspekt Ohně, osvobození od strachu, nový začátek, optimismus, rozšířené vnímání

DISKY

KRÁLOVNA DISKŮ – Vodní aspekt Země, plodnost, fyzická výživa, překonání neúrodné minulosti

RYTÍŘ DISKŮ – Ohnivý aspekt Země, lékař, léčitel, sklizeň, práce

PRINC DISKŮ – Vzdušný aspekt Země, velká energie v materiálních záležitostech, neochvějnost, rozvážnost, tělesná aktivita

PRINCEZNA DISKŮ – Zemský aspekt Země, těhotenství, Matka Země, zrození, obnovení, harmonie