MALÁ ARKÁNA

Karty Malé Arkány představují obrazy životních výzev, lekcí a příležitostí.

Jsou rozděleny do čtyř barev, úrovní vědomí po deseti kartách. Eso zastupuje kartu číslo jedna a vyjadřuje jakýsi archetyp určité barvy, celek či komplex.

Cestu malé arkány je možné popsat jako cestu pádů a nadějí v lidském životě.

Jednoduše to lze shrnout: Když nás napadne negativní myšlenka jako odraz určité situace, pocítíme negativní emoci, to nás následně duševně vyčerpá a pokud danou situaci, která se nám udála, nezpracujeme, může se to projevit v těle, např. jako špatné trávení, bolest nebo nemoc.

V takových situacích ovšem máme také možnosti podívat na věc jiným úhlem pohledu a máme také spoustu talentů, díky kterým můžeme situaci zvládnout, aniž bychom si uškodili.

BRÁNA ZASVĚCENÍ A RŮSTU MALÉ ARKÁNY (Zdroj, částečně upraveno: Velká kniha Crowleyho tarotu, Angeles Arrien)

MEČE – pozitivní a negativní stavy mysli

6 negativních stavů mysli:

Sklon neustále se vracet k bolestným vzpomínkám z minulosti (3 Mečů, ŽAL); sklon k prožívání strachu z toho, že neobstojíme v něčem, co je v našem životě nové, a ve vztazích, které jsou pro nás důležité (5 Mečů, PORÁŽKA); snaha bránit tomu, co pro nás má význam, a z toho pramenící pocit bezmocnosti (7 Mečů, MARNOST); ten po nějaké době vystřídá pocit vše detailně rozebírat v takové míře, že začínáme o všem pochybovat a prožíváme vnitřní zmatek (8 Mečů, VMĚŠOVÁNÍ); tím, že vše přehnaně znovu a znovu analyzujeme, vyvoláme ve svém nitru pochyby, které nás vedou k tomu, že začínáme sami sebe zraňovat krutými myšlenkami, sebekritikou a sebeodsuzováním (9 Mečů, KRUTOST); a tím se nakonec dovedeme do stavu, kdy pociťujeme strach nejen ze ztroskotání v oblasti financí a vztahů, ale dokonce svou mysl přesvědčíme, že nic nemůže dopadnout dobře (10 Mečů, ZKÁZA).

4 pozitivní stavy mysli:

Eso Mečů nám pomáhá dosáhnout průzračně jasného myšlení a tvořivosti; dalším je schopnost požádat o vnitřní vedení a navodit meditativní rozpoložení mysli (2 Mečů, MÍR), to nám potom dovolí svobodně vyjednávat a být otevření, abychom dosáhli toho, co potřebujeme (4 Mečů, PŘÍMĚŘÍ); a nakonec je tu schopnost mysli být spravedlivým pozorovatelem, který je nadán sdělovat věci takovým způsobem, aby jim bylo popřáno sluchu a byly přijaty (6 Mečů, VĚDA).

POHÁRY – pozitivní a negativní emoce

3 negativní emociální stavy

(5 Pohárů, ZKLAMÁNÍ) vzorová reakce těla na strach ze selhání (5Mečů), marnost (7 Mečů), pochyby nebo vměšování, ale i krutost a zkázu. Pokud pocit zklamání nezpracujeme, nastává pocit nahradit si tento negativní pocit, něčím „ příjemným“. Pocit sebelítosti a stísněnosti kompenzujeme přemírou činnosti (7 Pohárů, ZKAŽENOST); tento stav vnitřního umrtvování cestou uspokojování svých závislostí vede k citovému rozpoložení, neuváženému vydávání energie bez ohledu na své vnitřní meze a hranice (8 Pohárů, NETEČNOST).

7 pozitivních emocionálních stavů

Eso Pohárů – láska prosycená moudrostí, ničím nepodmíněná láska ukazuje tři cesty, jejichž prostřednictvím můžeme transformovat pocit zklamání, zkaženost a lhostejnost v něco přínosného:   1. Budeme projevovat přesně to, co cítíme

2. nebudeme se do ničeho nutit

3. budeme láskyplně pečovat o sebe jako i o ostatní

(2 Pohárů, LÁSKA) pokud si vyjasníme, co je pro nás z citového hlediska důležité a co je nepodstatné, nemůžeme prožít zklamání ani nemusíme přehlušovat nitro oddáváním se zkaženosti, ani se nemusíme pokoušet získat lásku tím, že jim budeme dělat druhým, co jim na očích uvidíme.

Je to harmonická láska pro obě strany. (3 Pohárů, HOJNOST), pocit vnitřního bohatství nám umožňuje se o něj podělit s ostatními a dává nám sílu vyrovnat se s negativními citovými stavy.

(4 Pohárů, NADBYTEK), pravý prožitek pochází z naplnění, kde je v rovnováze vnitřní prožitek s projevy ve vnějším světě bez toho, aby bylo cokoli předstíráno.

(6 Pohárů, ROZKOŠ), umění vychutnat si potěšení dosahuje vrcholu, protože tato rozkoš není pouze povrchní, ale postupuje až do hlubin naší duševní bytosti. Tato karta nám má připomínat, že bychom měli do svého života vnést zábavu, lehkost a hravost, bez ohledu na své pocity.

(9 Pohárů, ŠTĚSTÍ), jsme šťastni a známe důvody, které nás šťastnými udělali.

(10 Pohárů, NASYCENOST), citové uspokojení, jež pramení z hloubi nitra a prozařuje všechny aspekty našeho života.