Životní symbol

Lidé se ptají po smyslu života, mají pocit, že jim to dodá vetší jistoty a lepšího pocitu sebehodnoty. Nesmíme však zapomínat, že není třeba nic hledat mimo své nitro, neboť tam se skrývá ten největší poklad naší ojedinělé osobnosti. Pokud budeme tuto skutečnost brát na vědomí, můžou nám být životní symboly skvělými pomocníky na naší cestě.

Nabízím vám výpočet vašeho životního symbolu ve Velké arkáně Tarotu.

Součet vypadá takto

Například: Datum narození:

U dvoumístných čísel sčítáme nad číslo 21, což je poslední číslo ve velké arkáně.

 

11

+7

18

1954

1972 = 19 = 10 = 1

Zde je váš životní symbol 19 Slunce, životní symbol duše 1 Mág a 10 Kolo štěstí je symbolem tvořivosti.

Pokud vám vyjdou dva možné součty (21, 2+1 – 3) Je 21 životní symbol osobnosti a 3 ž. symbol duše.

Pokud jen jedno číslo je zároveň symbolem osobnosti i duše. 

JEDNOTLIVÉ ŽIVOTNÍ SYMBOLY 

a jejich krátké popisy

1 Mág 

Projev, komunikace, dokonale načasované sdělení, přizpůsobivost

2. VELEKNĚŽKA

Intuice, nezávislost, průzračná jasnost

3. CÍSAŘOVNA

Péče, podpora, starostlivost, krása

4. CÍSAŘ

Vůdcovství, stavitel, vykonavatel, průkopník, futurista

5. VELEKNĚZ

Učitel, rádce, konzultant, zdroj, manažer, inspirace

6. ZAMILOVANÍ

Láska, sjednocení, vztahy, dualita, opozice

7. VŮZ

Motivace, příčina, záměr, vítězství, triumf

8.VYROVNÁNÍ/SPRAVEDLNOST

Rovnováha, pravda smírčí řízení, míra, zákonitost

9. POUSTEVNÍK

Osvícení, hledač, završení, odhalení, objevování vnitřních světů

10. KOLO ŠTĚSTÍ

Prosperita, hojnost, cykly, vývoj a degenerace, pravděpodobnost, průlom, šance

11.SÍLA/CHTÍČ

Odvaha. Moc, mravní síla, vitalita, vášeň, vůle

12. VISELEC

Nová perspektiva, vzdávání se, víra, oběť, povinnost, zasvěcení

13. SMRT/ZNOVUZROZENÍ

Transformace, proměna, vynoření, osvobození

14. UMĚNÍ/UMÍRNĚNOST

Synergie, alchymie, komunikace, integrace, asimilace

15. ĎÁBEL/PÁN

Pokušení, touha, veselost, humor, vitalita, odolnost, vjem, stabilita

16. VĚŽ

Očištění, obnovení, sebeuskutečnění, zbourání, vystavění

17. HVĚZDA

Důvěra, naděje, vize, světlo, uznání, sebeúcta

18. MĚSÍC

Průchod, volba, pravda, iluze, romantika

19. SLUNCE

Synergie, spolupráce, kooperace, spoluvytváření, týmová práce

20. AEON/ÚSUDEK

Porozumění, dobrý úsudek, pozorování, výchozí bod, uskutečnění

21. VESMÍR

 

Zjevení, sebeuskutečnění, rozmach, osvobození, dosažení