C. G. JUNG A TAROT

 

Doporučuji zde knihu Carl Gustav Jung a Tarot od Sallie Nichols.

Sallie Nichols ( 1908 – 1982) studovala na Institutu C. G. Junga v Curychu v době, kdy tam Jung působil. Vyučovala symbolismus tarotu na Institutu C. G. Junga v Los Angeles a přednášela v mnoha městech Spojených států.

Archetyp, co to vlastně je Archetyp a proč se Jung zabýval tarotem? Pravděpodobně proto, že konkrétnější podobu tarotu, která se nám zachovala, známe až děl známých okultistů, kteří se jím zabývali. Nejstarší zmínka 1612n.l. v knize Sláva a vyznání Rosenkruciánů anonymní traktát obsahuje zmínku o esoterickém tarotu). Esoterici té doby zjistili při hledání smyslu života a jeho tajů, že tarottové karty a zvláště pak Velká arkána je vlastně takové obrazové schéma života člověka.

 

Velká arkána pak byla Jungem objevena jako Archetypální mapa cesty zážitků v životě člověka, které ho ovlivňují. Archetyp je možné pochopit jako taková předloha, která má více formu než obsah. To proto, že obsah je v každém člověku odlišný. Forma může být ale stejná. Například nejbližší nám asi budou tarotové karty 3 Císařovna – Archetyp matky a karta 4 Císař archetyp otce. V této formě archetypu může být mnoho znaků, které je charakterizují. Důležitější a o to Jungovi především šlo, je co s námi určitý Archetyp dělá emočně. Zda na něj reagujeme přehnaně negativně, pozitivně nebo netečně. Například každý bude rozdílně reagovat na mladíka s batohem stopujícím u cesty (Archetyp 0 Blázna). Někoho může dokonce takový člověk velmi rozzlobit, může mu začít nadávat, aniž by s ním promluvil jediné slovo. Tento člověk v sobě bojuje s Archetypem Blázna toho, jenž svobodně cestuje, nemá žádné závazky ani starosti a nemusí vydělávat peníze. Pro člověka, který je chycen v tzv. sociálním proudu a musí vydělávat víc a víc, si takový život neumí představit, připadá mu to nezodpovědné. Přitom si ale v hloubi duše, právě přeje být svobodný bez závazků. Společnost mu ale říká, že to by bylo nepatřičné. Není třeba, aby dotyčný přestal pracovat a vydal se na cesty, jde jen o pochopení vlastních vnitřních pochodů. Pokud pochopíme své Archetypy, přestanou nás ovládat, zjistíme mnohdy, proč se vlastně trápíme, když ani nemáme povrchně důvod.    

Citace z knihy:

„ Velká arkána jsou tzv. lapači projekcí, jakýmisi háky k polapení imaginace. Z psychologického hlediska je projekce nevědomý autonomní proces, s jehož pomocí si promítáme do druhých osob, objektů a událostí v našem okolí ony tendence, vlastnosti, možnosti a nedostatky, které ve skutečnosti patří nám. Zalidňujeme vnější svět čarodějnicemi a princeznami, démony a hrdiny dramatu, které se odehrává v našich hlubinách.“

„ Velká arkána jsou k tomu přímo ideální: symbolizují instinktivní síly autonomně působící v hlubinách psyché, které Jung nazval archetypy. Archetypy fungují v psyché podobně jako instinkty v těle.“  

 

 

„… Jung empiricky dokázal, že vědomí není jen racionální proces a že moderní člověk je nemocný a zbavený smyslu, poněvadž počítaje renesancí celá staletí sledoval ošidný vývoj založený na předpokladu, že vědomí a rozumové schopnosti jsou jedno a totéž.“