Poháry - Emoce

 

Obrazy Pohárů symbolizují naše emoční stavy

ESO POHÁRŮ

„ Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.“

 

2 POHÁRŮ – Láska

„ Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj život.“

 

3 POHÁRŮ – Hojnost

„ Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.“

 

4 POHÁRŮ – Nadbytek

„ Vychutnávám čas trávený společně (jméno) s vděčností a radostí.“

 

5 POHÁRŮ – Zklamání

„ Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých zraněných citů.“

 

6 POHÁRŮ – Rozkoš

„ Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu prožívat radosti lásky na všech úrovních.“

 

7 POHÁRŮ – Zkaženost

„ Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.“

 

8 POHÁRŮ – Netečnost

„ Oprošťuji se, uvědomuji si sám sebe a jdu svou cestou v souladu s vnitřní pravdou.“

 

9 POHÁRŮ – Radost

„ Radost je můj přirozený stav.“

 

10 POHÁRŮ – Nasycenost

„ Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.“