Hole - Duševní energie

 

Obrazy Holí symbolizují naši duševní energii a intuici

ESO HOLÍ

„ Otevřeně vyjadřuji svoji energii a sílu.“

 

2 HOLÍ - Nadvláda

„ Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.“

 

3 HOLÍ – Ctnost

„Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět.“

 

4 HOLÍ – Uskutečnění

„ Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.“

 

5 HOLÍ – Spor

„ Ve své práci dokážu stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.“

 

6 HOLÍ – Vítězství

„ Raduji se z úspěchů v mém životě. Každá událost v mém životě mě přibližuje k mému konečnému cíli a mé vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.“

 

7 HOLÍ – Odvaha

„ Otevřeně a upřímně vyjadřuji svou vlastní vnitřní realitu.“

 

8 HOLÍ – Rychlost

„ Moje otevřenost a sebedůvěra otevírají srdce těch, které miluji.“

 

9 HOLÍ – Síla

„ Čím dál tím jasněji vím, kdo jsem. Toto poznání vede k plnému rozvoji mé síly.“

 

10 HOLÍ – Útlak

„ Mám právo následovat své pocity a životní impulsy, neboť mi to umožňuje pravdivě vyjádřit mou lásku.“