AFIRMACE

 

Naše duchovní cesta, na kterou se vydáváme, ať už z jakýchkoliv důvodů a jakémkoliv věku svého života, je o pochopení celku. Pokud si budeme číst duchovní nauky a snažit se je pochopit jen rozumem, nikam se nedostaneme. Je třeba všechny ty pravdy, které nám v naukách rozeznívají srdce také žít. Je to ale velmi těžké, když jsme léta učili naše buňky strachu, zlobě, když jsme zvyklí poslouchat své ego. Všechny ty negace jsou v našich buňkách doslova vtištěny, proto většinou reagujeme na různé situace negativně, obviňujeme sebe, okolí, jsme zklamaní atd.

Pokud chceme opravdu změnit sebe a svůj pohled na svět, je třeba na sobě pracovat intenzivně, začít poslouchat své tělo a své srdce. Věnovat se také svému tělu. Ale to vše bychom měli dělat s vědomím sebe sama jako celku. Pokud budeme cvičit jógu a jíst vegetariánskou stravu a u toho odsuzovat ty, kteří jedí maso, nebo se dívat z patra na ty kteří nejdou stejnou cestou jako my, je nám to vše k ničemu a nikam se neposuneme.

Důležité je si uvědomit jakou sílu má naše myšlenka. Každá naše myšlenka, kterou procítíme emočně, čili tělem, se v té chvíli stává našim bytím. Je to, co jsme právě teď. Například, když pocítíme k někomu nenávist, jsme nenávist a učíme každou buňku svého těla nenávidět.

Afirmace jsou léčebné myšlenky, nebo motlitby, chcete li, kterými své buňky doslova přeučujeme na nový pozitivní pohled. Protože žít v negaci znamená život plný únavy a nemocí a opak si už domyslíte.

Afirmace, která mi osobně hodně pomohla:

„ Jsem zářící bytostí naplněnou světlem a láskou.“

Vyberte si jednu z afirmací, které se vztahují k jednotlivým kartám. Afirmace jsou z knihy Zrcadlo duše od Gerda B. Zieglera.

S láskou

Milada