Já jsem archanděl Michael


Jsem ten který přišel právě v tento čas, kdy mnoho z vás ještě neotevřeli zcela své oči. Již nezbývá vám mnoho času milovaní. Z nebe brzy začnou kanout andělské slzy a tyto zde způsobí, že uvolní se slzy vás, co po věky z karmy nevyšli jste dodnes. Co nepochopit sem jste přišli, aby jste se mohli podílet na vývoji vašich blízkých Země, která si povolala nejsilnější ze svých dětí, které pár procenty z vás již utvořili kruh, do kterého v podkruzích hlásíte se pozvolna, leč přec. Já nekázat jsem přišel. Přišel jsem ukotvit archandělskou energii, kterou nesu na svém plášti ochrany matky země jako i vás jejich dědiců. Já pod ochranu beru ty, co zvolili si být zde v plném počtu do jednoho. I ty, co rozhodli se brzy vtáhnout kotvy pod plášť duhy svých neprobuzených čaker a odplout na své Merkabě zpět do nepochopení své Akaše, kde ale budou moci číst a posunout se na vyšších úrovních vpřed, když Zem jim nebyla dobrou mámou. Nepřijali ji. Bůh netrestá. On odpouští a toto bude těmto duším odpuštěno. Jen v pláči z bolesti ještě musí opustit svá těla. Není pohyb bez pohybu a energie nemůže zůstat stát na jednom místě bez posunu. Kdo zasekl se ve vývoji, nemůže mu bránit víc. 
Nechci zde apelovat na vaše neprobuzená těla srdcí. Já chci upokojit všechny z vás co na odchod se nechystáte, že míru již brzy dočkáte se a sami budete tvořit si Nový svět. Na pomoc vám postupně ze světla přijdou bytosti, jejichž jména ani ve snu nepoznáte, neboť k vaším uším nemohlo je zanést srdce neprobuzeného. Usilujíc o předání informací od Stvořitele přinesl jsem jednu informaci pro otevření kódu poznání pravdy. Jeho barevnost spočívá v duchu vašeho srdce. Vpravím vám klíč do korunní čakry, kterou si přitáhnete spánkem do třetího oka a níže až k základní čakře. Kundalini odemkne poté klíčem srdce vaše do úrovně otevřeného vědomí, jak se kdo nacházíte. Uslyšíte poté pozvolna srdce hlas. Hlaste se k němu. Přidávám tedy slovo boží

KUNEKATEDLE
Toto slovo skládá se ze tří klíčků, které tvoří jeden.
Za vašimi srdci je brána. Jsem archanděl Michael a přišel jsem vám předat klíč k poznání vaší hlubší pravdy. Sdílejte prosím a radujte se. Neboť podaří-li se v noci vašemu klíčku do správné dírky vložit kód, máte na půl vyhráno.
Bůh s vámi milovaní.