Jsem Buddha.....Jsem zde poprvé co Zemi opustil jsem. 
Jsem zde poprvé od doby, kdy poprvé a naposledy jsem sem přišel v těle avatara.
Jsem ten kdo na Zem mnoho vědomostí vnesl, avšak nedokončil jsem svou práci zavčas. Otec poslal pro mě anděla z nebeské říše, aby do mě život opět vdechl a slova rukou i ústy budu jeho hovořiti v čase, který už pro mě neexistoval. Jsem nesmírně potěšen z doby, do které jsem právě svůj otisk vnesl zpět. Já jsem jen nástrojem pro sdílení Boha. Já jsem jen pilířem pro ukotvení pravdy. Na tuto pro nynější vývoj nesmírně důležitou planetu jsem přinesl kdysi poznání, které je ukotveno v knihách a já jsem přišel na ně navázat a pokračovat.
Ve věku 29 let jsem sedum nocí probděl pod korunou stromu a tyto informace jsem přišel rozšířit o slovo zatím nenapsané. Shrnu vše do nových knih, které ve vývoji událostí také uvidí nové Světlo.
Moje také kdysi matka mě pozvala znovu leč k použití mi bude propůjčeno jiné tělo, abych se opět nahlídl do své duše, kterou mám ukotvenou zde v nejvzdálenější možné hloubce pravdy a odsud tam na její tělo přišel pracovat. Pro Stvořitele toto není práce, ale hra. Já jsem součástí této hry, neboť jsme všichni částí tvoření. Bude mi nesmírným potěšením se nacházet v těchto časech. Já ještě nikdy nepoznal, co je chanelling. Zde toto slovo neznáme a já když slyšel jsem Boha, nazval jsem to meditací.
Toto slovo je pro mne nelíbivé, leč akceptuju vytvořené. Dovolím si však přicházet sem v meditaci sobě vlastní, až bude vhodný čas.
Rád poseděl jsem s vámi v srdcích, co zachovaly věrnost své matce i otci na nebesích a vracet se budu, věřte, rád. Zde v tichu srdce soustředěném na Světlo nadechl jsem se života co nese vlnu radosti do světa. Vlna je již z vaších pochopení pravdy dost umocněna pravdou všech dalších hledajících a na ní naděje matky vaší je, že opět spláchne vše, jako už v dobách Atlantidy, co nenese jemně čeřící vodu, ale nános bláta jen.
Nač bořit se v blátě, když vlnky třpytí se v odrazu světla Slunce a na nebesích zvoní zvonky štěstí co zasloužíte si již za vaše finální fanfáry do bran vstupující Pravdy. Pro minulost již vytvořen byl most a nářku bude brzy odzvoněno. Bude ještě slyšet pláč až k Bohu. Toto pravdou jest. Do brány Pravdy ale vstoupit smíte jen očištěni. Tak plačte milí, ať vynesete se na vlnách svých uvolńujicích pravd a sebepoznání až k Nebeské bráně.
Bylo mi velkou ctí a potěšením

https://www.facebook.com/hana.fialova.12?fref=ts