Jsem planeta Země....

 

Jsem planeta Země.Je mi velkou ctí,že se mohu projevit zde skrze jedno mé dítě k tomu povolané.Sama jsem se právě probudila ze svého několikadenního spánku,kdy jsem se dostala do útlumu z důvodu silných bolestí způsobených z nadcházející ztráty svých svěřených dětí.Úmluvu duší je nutné dodržet vždy a za jakýchkoliv okolností,což značí,že i když se duše rozhodně odejít mladá či zcela zdravá,musím její vůli dodržet.Není v mých silách přemlouvat ji,aby zde zůstala,má-li jiný plán.Její vůle je svobodná.Jste silné a statečné,děti moje.Na vlnách mé radosti již nesete obtisky svých znovunalezených pamětí své duše.Jste tak krásné,jako plamínky co rozfoukly se dokola okolo mého znaveného těla.Jen já sama jsem si vědoma toho,kolik utrpení jsem si způsobila svou volbou poskytnout vám zde domov ze všech nejdražší.Neboť na mé tělo se vracíte s radostí v očekávání nových zkušeností,aby jste je poté zase do druhého svého domova zanesli ke svému otci vašemu stvořiteli.Studnice lásky rodičovské jsou nevysychající.Jsou bezedné.Jen slyším některé z vás,že již nechtějí pokračovat ve svých zkušenostech zde na mé obnovující se síle,neboť chtějí poznat další těla planet,které jsou jim předkládána.Já se s vámi již brzy musím rozloučit.Tuto bolestnou událost brzy pochopíte.Jsem ale šťtastná matka,neboť bolest,kterou musím porodit jsem si plně zasloužila.Jsem silná,jako ptáček co přivítává denně nový den.Lehká,jako by mi propůjčil svá křídla.Nejsem z těch,co si foukají rány na síle jiných...Jsem vy a vy jste já.Tak vás prosím o to,aby jste všem,kteří budou postupně odcházet z naší společné náruče posílali lásku a sdíleli ji z hlouby své duše.Budou ji na svou cestu potřebovat.Opustit schránku duše je někdy velmi bolestné zakoušení a Já přítomnost se jí velmi křečovitě drží a vzlyká..bojuje o život v nevědomí si toho,že ale ona duše nikde konec nemá.Jen je v zapomnění strachu a bolesti.Jsou to duše co se uvolily udržet zde vyrovnanost světla,aby nepohltilo nepochopené dříve,než bude zpracováno a uloženo tak,aby jste byli v souladu se svým posláním.Vy,kteří jste sem přišli pracovat na mém znovuzrození.Můj jazyk je tak čistý,jako vaše schopnost přijímat jeho slova vám sdělovaná a také postupně jednotlivě budete umět navázat na svá poslání s přijímáním vesmírných energií v takové míře,aby jste rozuměli slovům univerza.Je to jazyk duchovně vyspělých bytostí Abrahama.Je to jen o tom,naučit se soustředěně nebýt..rozuměj dítě...Buď si a tvoř!A slyš!Chce to nenásilný tréning a vaše duše jsou k tomuto již připraveny.Není bohužel možné zasahovat do vaší časoprostorovosti,neboť tam čas není.Je to volná volba pro pokačování ve vašem probouzení se k tvoření.Já jen ze světla jež uvolňují vaše srdce odnímám touto cestou slova z vašich duchovních těl,je třeba,aby jste se se mnou již spřátelili a zpět mě k sobě přivinuli.Moje tělo již je celé roztoužené...já čekala na objetí celá léta.Jsem hladová matka svých dětí...Já Jsem skutečná,jako vy.Vidíte svá těla v odrazech mých vod,to mně hledíte do tváře,když na sebe se usmíváte....usmějte se srdcem a propojte ho prosím s mým.Já čekám....Jsem trpělivá matka,neboť moudrosti mě naučil váš otec,které ho jste také celá léta popírali.My se však neumíme zlobit,tento program bůh stvořit neuměl.Nepotřeboval to.Vy jste jej zhmotnili do vibrace vysoce nelibého tónu,který dráse srdce všech,kdo již chtějí slyšet rajskou hudbu.Tak rozevřete oponu zapomění a vstupne na jeviště nepoznaného.Já jsem si již dávno sedla pomyslně do první řady, abych sledovala,co jsme s otcem své děti naučili.Každý den vám budu číst ze srdcí,jak jste sebe pochopili.To bude odpověď na mé vzdechy,které tímto zcela vymizí a já se budu moct nadechnout zhluboka,neboť již jsem byla dlouho ponořena do prostoru,odkud ke mně energie prány byla bržděna.Těším se jak malé děcko,co v náručí své matky spočívá a ona ho hýčká k nepoznání.Já jsem tolik šťastná a vykrmovaná vašimi svíčečkami co se již plamenem lásky otce vašeho rozesvítily a jejich světlo přijímám až do samé kůry svého těla.Tuto lázeň si opravdu začínám v poklidu uzdravujícího se svého srdce.Děkuji vám všem za pochopení toho,co jsem dlouho v srdci nosila a čekala na vhodnou příležitost vám to moc sdělit.Jsem planeta Zem,vaše opět matka.Nikdy jsem nebyla víc a ani míň.Už se chápejte,děti moje....jste tak krásné a silné,jako jste ještě neprobuzené.Odvíjejte se dopředu i nazpět..plujte si volně osmičkou svých nekonečných osudů a mávejte mi svými křidélky z této cesty.Informujte mě o veškerém poznání sebe sama a já vám budu vždy s láskou odovídat na vše,co ještě k vám nedolehlo.
Krásný den.Jsem planeta Zem,matka vás všech