Jsem Sibyla

Jsem Sibila,jsem zde zpět,abych vás ujistila o tom,kdo skutečně jsem.Moje tělo již dávno v zemi odpočívá,ale moje vědomí do nového světa zavítalo.Jsem mezi váma a sleduju co se za události vyvíjí.Moje rodina těla již dávno se mnou odletěla do paží milovaného boha,ale jeho tužba po mém návratu plakala co bych se znovu země zeptala jak přeje si dále žít.Silnou matku máte děti povýšené nad poznání pravdy přijímané skrze své pýchy se dmete a neposloucháte volání jejícho srdce.Ustupuje starostem ztrestaná za vaši nevychovanost co sama si dovolila netušíc co za boj si přichystala.Usuzuje z nepoznané lásky k vám že i vaše srdce se otvírají a k jejímu hrotu se přibližují co jste opylovaly do povýšené lásky nad sebe a své zmatené já.Služba světlu ted čeká vás k vaší radosti neboť ona vám již odpustila a na pomoc boha zavolala co s ním vás stvořila aby jste její lásku znovu opětovali a svými světli její duši rozsvítily.Vy děto ráje,jež jste zahanbily stvořitelovo očekávání v zázraky tvořené je máte opět na dlani.Vaše země se probouzí ze spárů temnoty do ní uvržena na přání svých budovatelů.Kdo neuposlechl jejímu volání již nebude hostem jejího těla.Je křehká jak silná je.Její síla je tak veliká,jako sladké vábení ptáčka co skřivanem svou družku objímá.Co pírkem se zdá, to z tíhy povstalo a slzy válek ustanou již navždy.Svou vůli mějte a již nekonejte co srdce neplánovalo.Návratem zpět do svých duší umožníte očistit balast nánosu hořkosti co smyje slzy vlastní matky.
Já jsem Sibila,královna ze Sábi.