Jsme Mayové....

Mayové
Jsme Mayové.Konečně nastal čas časů dávných,kdy jsme se mohli zcela oproštěni od civilizace věnovat tomu, k čemu nás bůh sem povolal.Dnes,kdy již naše těla matka konejší v zemi uložené,mazlí se jen s našimi vzpomínkami.Přišli jsme sem díky slovům Abrahamovým svým chanellerem zapsaným.Mayové jsou zpět,aby vám pomohli ukázat cestu hystorie.Nelze jí uhýbat.Touto cestou se již vydalo hodně z vás,jak světlo naznačuje ze svých vesmírných grafů.Stále ale ještě zaseknuti jste ve svém sdílení druhům a družkám,jenž ještě spí.Proč stále váháte?Tolik strachu a neukázněnosti máte ve svých ochřadlých srdcích?Jsme velmi smutni z toho,že jsme zanechali tak málo odvahy zde na planetě,neboť naše rody musely téměř vymřít pro blaho mocných,co z lesů dřevo si nadělali,aby moc svých peněz ještě umocnili.My jsme zpět,byť těla nenosíme.Není hlavou důležité myslet,ale srdcem.Jste ve společnosti spících a nedokážete je vzbudit snad?To tajemství poznaného jste ještě nerozluštili,či snad lakonicky je v sobě držíte?Co z poznaného projevujete ve svém světě už?Matka vaše svírá se v bolestech a vámi neprochází z jejich proseb mnoho uvědomění.Jen cítíme strach...o co?Co jste ještě neztratili lidé své vlády mizerné?Copak nevidíte kam vás vaše nemoudré rozhodování přivedlo?Je čas se umoudřit a procitnout.Praha,vaše město na které jste tolik pyšní,je připravena.Chystá se na velkolepou schou,která nemá obdoby.Její památky nesou silné vibrace vědomí,nebo byly světlem do nich vloženy,když mistrné ruce díla tvořily a jejich vědomí duše do nich poselství zapsaly.Kdo připraven bude,užije si to.Kdo zaspí,neunese to.Ještě na zem přijde Krystus i s Ježíšem aby poslední možnost vaším duším dali.Oni jsou již zde.Jsou v jednom vejci.Krystovká energie se vpíjí do vašich srdcí a vy ji již cítíte,vnímáte tuto domácí láskavou energii,kterou znáte z vůně domova.Probudí vás o tom není pochyb,ale není třeba se zdržovat,když tolik toužíte po svobodě.Sdílejte poznané a nespěte.
Mayové