Stíny

Stíny jsou podle psychologa C.G. Junga (od něhož tento termín pochází) naše vlastnosti, které jsme z nějakého důvodu, většinou protože byly označeny okolím jako nepřijatelné, nebo jí nemůžeme nokdy dosáhnout pro naši neschopnost,odsunuli, potlačili do svého nevědomí.

Nic co je nám vlastní, a to se týká i stínu,nic z toho co se jednou v našem životě projeví nemůžeme vymazat, je to stále v nás. Navíc tyto naše potlačené vlastnosti, stíny nás ovládají. Například tím, že reagujeme na některé situace silně emočně, i když logicky bychom k tomu neměli důvod. 

Vše co je odsunuto, potlačeno do nevědomí nás ovládá přes naše tělo, jakoby vůle nad tím neměla moc. Pro ty, kteří se rozhodli nežít již život oběti, ale tvůrce je jen jediná cesta: podívat se do svého nevědomí a zvědomět vše čeho jsme se tak nevědomě báli a co nás ovládalo. C.G. Jung řekl: Co je vyneseno na povrch a pojmenováno ztrácí nad námi svou moc.